Yhteyshenkilön toimenkuva

Luokkayhteyshenkilön toimenkuva ja vinkkejä tekemiseen

Toimenkuva

 • Luokan yhteyshenkilö valitaan vanhempien keskuudesta 1.luokan ensimmäisessä vanhempainillassa. Yhteyshenkilöksi voisi valita 1-3 henkilöä, joiden kesken sovitaan vastuun jakamisesta vaikkapa 2 vuodeksi kerrallaan.
 • Kokoaa puhelin- ja sähköpostiosoitteet luokan vanhemmilta luokkatoimikuntaa perustettaessa, johon saa vanhempainyhdistykseltä tukea. Luettelon voi vanhempien luvalla jakaa kaikille luokan vanhemmille. Tässä asiassa voi neuvotella luokanvalvojan kanssa yhteistyön mahdollisuudesta.
 • Pitää vanhempien yhteystiedot ajan tasalla vanhempien kesken sopimalla tavalla yllä.
 • Pitää luokan opettajaa tietoisena mitä on suunniteltu ja päätetty luokkatoimikunnan kesken. Toimii yhteistyössä luokanvalvojan kanssa tarvittaessa suunnitelmia tehdessä.
 • Toimii ensisijaisesti viestienvälittäjänä luokan vanhempien kesken ja toisinaan vanhempien ja opettajan välillä sopimuksen mukaan. Pääsääntöisesti viestiminen tapahtuu sähköpostin välityksellä tai mahdollisesti WhatsApp-ryhmän avulla.
 • Lähettää vanhempainyhdistyksen tiedotteet, kerhoesitteet ja kyselyt muille luokan vanhemmille.
 • Toimii erilaisten tapahtumien järjestelijänä yhdessä luokan muiden vanhempien kanssa tai delegoi tehtävän toiselle luokan vanhemmalle.
 • Välittää myös vahtimestarin lähettämät tiedotteet eteenpäin vanhemmille.
 • Delegoida tehtäviä muille vanhemmille!!
 • Yhteyshenkilö ei tee yksin luokkaa koskevia päätöksiä. Päätöksen teosta tulee sopia vanhempien kesken luokkatoimikuntaa perustettaessa.

Mitä jotkut yhteyshenkilöt ovat tehneet em. lisäksi?

 • Koordinoinut muilta vanhemmilta, oppilailta ja opettajilta tulleita toiveita vaikkapa yhteisen illanvieton järjestämiseksi. Tällainen kokoontuminen toimii hyvin luokan ryhmäyhtymisen tukena, kun myös vanhemmat tapaavat yhdessä lasten kanssa toisia perheitä.
 • Koordinoinut tehtäviä ja aikatauluja luokan varainkeruutilaisuuksiin ja kysellyt kiinnostusta ja osaamista järjestelyihin.
 • Organisoinut ilmoittautumisten perusteella tehtävät vanhempien välillä. Apuvälineeksi on tullut nettiin laadittavat työlistat, joista voi kykyjen, voimavarojen ja tarpeiden mukaan valita perheittäin sopivat tavat osallistua tapaamisiin tai varainkeruisiin. Esim Doodle.
 • Toiminut useamman vuoden ajan yhteyshenkilönä luokalle. Tämä koettu hyväksi varsinkin yläkoulussa, koska nuoria opettavat useammat opettajat ja luokanvalvojalla saattaa olla vain tunti/viikko käytettävissä aikaa omalle luokalle.
 • Suunnitellut ja etsinyt mahdollisia varainkeruutapoja.
 • Ollut vanhempien yhteishengen ylläpitäjänä, jotta lapsille välittyisi tunnelma, että vanhemmat toimivat yhdessä heidän edukseen ja ovat innostuneita ja kiinnostuneita lastensa koulunkäynnistä. Toiminut yhteisöllisyyden välittäjänä ja ylläpitäjänä.
 • Sopinut syksyisin ennen joulua opettajan kanssa päivämäärän, jolloin vietetään vanhempien ja lasten yhteinen peli-ilta. Tiedottanut peli-illasta sähköpostitse vanhemmille ja opettaja on ollut mukana peli-illoissa. Illat ovat menneet nyyttikesti-periaatteella ja halukkailla on ollut oma lempi lautapeli mukanaan.
 • Laatinut Juvanaaleihin liittyen vanhemmille ohjeistuksia, jotka on lähetetty sähköpostitse tiedoksi.
 • Toiminut lisäksi rahastonhoitajana, joka seuraa luokan tilille tulleita suorituksia. Maksu unohduksissa on laitettu ystävällistä muistutus viestiä esimerkiksi luokan kesken sovitusta maksusta. Rahastonhoitajaa ei kannata vaihtaa esimerkiksi alakoulun (1-6lk) aikana.

Miksi ryhtyisin luokkayhteyshenkilöksi?

 • Pystyy 1.  luokasta lähtien tukemaan me-hengen kehittymistä.
 • Pysyy ajan tasalla mitä tapahtuu koulussa ja vanhempien keskuudessa.
 • Voi vaikuttaa yhteistyöhön kodin ja koulun välillä.

Vinkit yhteyshenkilöinä toimineilta

 • On hyvä osata delegoida muita kuin viestintähommia toisille vanhemmille.
 • Muiden yhteyshenkilöiden ajantasaiset meiliosoitteet saat parhaiten tietoosi vanhempainyhdistyksen lähettämistä tiedotteista, jotka lähetetään näille viestitettäväksi. Tai kysymällä yhdistyksen työntekijältä sähköpostilla: juvanpuiston.vanhemmat@kolumbus.fi.
 • Yhteyshenkilön kautta on helppo järjestellä esimerkiksi opettajan muistamista isommalla porukalla jouluna/keväisin.
 • ”Minusta yhteyshenkilön homma on mukavaa. Koen sen olevan tärkeä työ ja teen sitä mielelläni.”

SKH 2012

Lue lisää vinkkejä varainhankinnasta luokalle