Ilmainen Perhepolku-kurssi espoolaisten lapsiperheiden käyttöön

4.6.2021


 

Espoon kaupunki tarjoaa espoolaisten käyttöön ilmaisen Perhepolku-verkkokurssin.  Poikkeusaika on kuormittanut vanhempia ja lisännyt tuen tarvetta. Vanhemmat kaipaavat tukea omaan jaksamiseen. Kurssin tavoitteena on muun muassa omien voimavarojen ja vanhemman itsemyötätunnon vahvistaminen ja sitä kautta koko perheen hyvinvoinnin lisääminen. 

Kurssista on kolme eri versiota: 0– 6 -vuotiaiden , 7– 11 -vuotiaiden  ja 12– 16 -vuotiaiden  lasten ja nuorten vanhemmille. Tätä kautta esimerkiksi neuvolat ja kouluterveydenhuolto pystyy antamaan lisätukea vanhemmuuteen. 

-Haluamme kannustaa perheitä hakemaan tukea matalalla kynnyksellä ja mahdollisimman varhain, jolloin pulmat eivät vielä ole suuria, toteaa Espoon kaupungin neuvolatoiminnan päällikkö Arja  Erma 

Verkkokurssilta tukea kaiken ikäisten lasten vanhempien jaksamiseen 

Kunta  haluaa kehittää digitaalisia palveluita ja kannustaa asiakkaita myös omahoitoon. Verkkokurssi on yksi tapa toteuttaa sitä. Koska meillä on erilaisia asiakkaita, tarvitaan myös erilaista, monikanavaista palvelutarjontaa perinteisen neuvolakäynnin lisäksi. Netissä oleva kurssi on vanhempien helposti käytettävissä itselle sopivana ajankohtana. 

"Kurssilla tajusin, miten paljon vaadin itseltäni ja läheisiltäni. Nyt tahdon vahvistaa myötätuntoa itsessäni ja perheessäni." 

Myötätunto itseä kohtaan vähentää tutkitusti ahdistusta, masennusta ja uupumusta. Se vahvistaa parisuhteen myönteistä vuorovaikutusta sekä tukee lapsen ja nuoren tasapainoista kehitystä. Kurssi sisältää tietoa, tehtäviä ja vinkkejä sekä toisten vanhempien vertaistarinoita perheiden arjesta. 

Kurssi on tarjolla kaikille espoolaisille 1.5.2021-31.12.2022. Kurssi löytyy osoitteesta:  http://www.perhepolku.fi/verkkokurssihttps://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Ilmainen_Perhepolkukurssi_espoolaisten_l(192988)