Hei vanhemmat ja Niipperin alueen toimijat

2.12.2019

Hei vanhemmat ja Niipperin alueen toimijat

 

Kiitos osallistumisesta 13.11 Hyvä Näkyviin -vanhempainiltaan Juvanpuiston koululla sekä lämmin kiitos myös saamastamme postitiivisesta palautteesta!

Vanhempainillan teemana oli hyvinvoiva Niipperi. Pohdimme niin asiantuntijoiden kuin toisten huoltajien kesken, millä tavalla saisimme synnytettyä sellaisen kulttuurin, että lapset ja nuoret eivät syrjäytyisi, heidän elämässä olisi merkityksellisyyttä, ystäviä , huolenpitoa ja harrastuksia. Puhuimme Hyvä Näkyviin Niipperissä -ajatuksesta!

Illan aikana totesimme, että yhdellä tai kahdella teolla emme pysty vastaamaan hyvinvointiin eikä yksistään koulun tai vapaa-ajantoimijoiden resursseilla tämä ole mahdollista, vaan tähän tarvitaan myös kodit mukaan. Totesimme, että hyvinvointi syntyy useista pienistä teoista, sellaisista, joita me kaikki voimme osaltamme tehdä.

Pyysimme tilaisuuden lopuksi teitä huoltajia pohtimaan, mitä teistä kukin voisi omalta osaltanne tehdä hyvinvoinnin varmistamiseksi ja tässä upea listaus lupauksistanne:

 

Useampi perhe lupasi tarjota kotinsa lasten tapaamispaikaksi, kutsua kylään ja samalla olla läsnä sekä kuunnella lasten asioita.

Haluan olla aidosti kiinnostunut lapseni tekemisistä, sekä puutun alueella näkyviin ongelmatilanteisiin.

Kysyn lapseni kuulumiset päivittäin ja luon samalla kotona turvallisen keskusteluilmapiirin.

Tuen myös heikommassa asemassa olevia.

Annan lapselle/lapsille tukea, läsnäoloa, aikaa ja joka ilta halauksen.

Olen selvillä siitä missä lapsi liikkuu iltaisin ja kenen kanssa.

Verkostoidun muiden vanhempien kanssa.

Haluan toimia vapaaehtoisena nuorisotila Luukulla.

Pidän aktiivisesti yhteyttä muiden vanhempien kanssa.

Tutustun lapsen kaveripiirin vanhempien yhteystiedot kunnossa.

Tutustun lapsen uusien kavereiden vanhempiin.

Osallistun lapsen harrastetoimintaan aktiivisesti.

Lupaan viedä ”Hyvä näkyviin” teeman myös alueen harrastetoimintaan.

Olen osa kylää, joka kasvattaa kaikkia.

Huolehdin vastuunkannosta aikuisena.

Kehun, kiitän ja kannustan.

 

Koulumme visio on ollut saada jokaisessa oppilaassa oleva Hyvän Näkyviin. Vaikka olemme tehneet paljon asioita, on vielä useita tekijöitä, joita voisimme edistää. Sovimme vanhempainillassa, että kutsumme halukkaita vanhempia ideoimaan, mitä me kaikki (niin koulu, koti kuin muutkin alueen toimijat) voisimme tehdä, että Niipperin hyvinvointi edistyisi. Olemme saaneet jo tähän työhön mukaan useita alueen toimijoita vapaa-ajan osalta sekä alueen koulut ja päiväkodit. Meillä on siis olemassa hyvä alku. Olisimme todella kiitollisia, jos sinulta löytyisi aikaa tulla ideoimaan, millä tavalla saadaan Hyvä Näkyviin Niipperissä. Alla on linkki, jonka kautta voit ilmoittaa halukkuutesi tulla mukaan ideoimaan. Sinun ei tarvitse tässä vaiheessa sitoutua mihinkään muuhun, kuin tulemaan paikalle.

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx…

 

Puhuimme vanhempainillassa myös, että mietimme millä tavalla voisimme jatkossa hoitaa viestintää. Toistaiseksi koulu voi toimia Wilman kautta viestintäkanavana. Laitamme jatkossa viestiä otsikolla Hyvä Näkyviin asioista, jotka koskevat kyseistä teemaa.

 

Hyvä Näkyviin Niipperissä – työryhmän puolesta

Vesa Äyräs , rehtori

Pia Lahtinen, apulaisrehtori

Anu Loukiainen (MLL ja vanhempainyhdistys)

Karoliina Sorvari (Luukku ja Rentola)